REKLAMACJE

Aby złożyć reklamację czy oficialną skargę należy wypełnić „Formularz Reklamacyjny” i wysłać go na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Kadra zarządzająca FxGrow traktuje wszelkie reklamacje i skargi bardzo poważnie oraz dokłada wszelkich starań alby składane zażalenia były rozpatrywane jak najszybciej. Najpóźniej do pięciu (5) dni roboczych Klient składający reklamację dostanie oficjalne potwiedzenie o przyjęciu zgłoszenia reklamacji przez FxGrow. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane przez Szefa Działu Administracji oraz Back Office. Jak tylko złożona reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie poinformujemy o tym Klienta.

Klient ma również prawo zgłaszać skargi czy reklamacje bezpośrednio do CySEC, które jest organem nadzorującym naszą działalność. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź: http://www.financialombudsman.gov.cy .

POBIERZ FORMULARZ REKLAMACYJNY

icon edonfix for articles pages

Cookie Policy: Fxgrow.com uses cookies, and by continuing to use this website you consent to this. For more information please read our Cookie Policy.